QUY TRÌNH MUA BÁN NỢ CỦA HTN FINANCIAL SOLUTIONS

Vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin các khoản nợ cần bán của Quý Khách hàng, HTN Financial Solutions sẽ báo giá và trình tự mua bán nợ một cách chi tiết và rõ ràng nhất đến Quý Khách.

Quy trình mua bán nợ của Công ty HTN Financial Solutions

1. Quý Khách hàng mong muốn bán nợ.

2. Ký thỏa thuận bảo mật thông tin

3. Cung cấp các hồ sơ và dữ liệu về khoản phải thu để thẩm định

4. Phân tích và đánh giá toàn bộ hồ sơ vụ việc

Chúng tôi đánh giá  dựa theo các tiêu chí sau:

  • Danh mục ngành nghề của khoản phải thu
  • Số tiền phải thu
  • Tuổi nợ
  • Thông tin của Khách nợ
  • Chi tiết các khoản đã chi trả cho đến thời điểm hiện tại.

5. Báo giá

6. Ký Hơp đồng và chuyển giao toàn bộ quyền thu nợ cho HTN Financial Solutions

Khách hàng giao quyền thu hồi các khoản phải thu cho HTN Financial Solutions và không còn quyền thu hồi đối với các khoản phải thu này.

7. Giao dịch

HTN Financial Solutions thanh toán theo giá trị Hợp đồng đã thỏa thuận.

8. Thu hồi công nợ

Chúng tôi bắt đầu/tiếp tục thu hồi nợ dựa vào tình trạng khoản nợ đã mua:

  • Thỏa thuận về kế hoạch trả nợ
  • Nghiệp vụ xử lý chuyện nghiệp; duy trì mối quan hê với Khách nợ như là Khách hàng
  • Không dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực; Không gây ra rủi ro danh tiếng cho khách hàng